Vés al contingut
Inicio | Blog | Creu Blanca, a l’avantguarda del diagnòstic del càncer de pròstata, incorpora PET/TC amb PSMA com a nova eina diagnòstica

Creu Blanca, a l’avantguarda del diagnòstic del càncer de pròstata, incorpora PET/TC amb PSMA com a nova eina diagnòstica

creu-blanca-en-la-vanguardia-del-diagnostico-del-cancer-de-prostata-incorpora-pet-tc-con-psma-como-nueva-herramienta-diagnostica-id-151
30 jul. 2020
2 Min
CreuBlanca

La prova permet una detecció molt precoç de les recurrències tumorals , encara quan els nivells de PSA són inferiors a 0.5 ng/ml i passarien desapercebudes mitjançant altres proves diagnòstiques.


Aquesta tècnica és capaç de detectar les metàstasis tumorals abans que qualsevol altra tècnica diagnòstica.


Per aquests motius el PET/TC amb PSMA contribueix a iniciar el tractament adequat del càncer de pròstata amb major brevetat.


  • El càncer de pròstata és el segon més freqüent entre els homes, per davant del de pulmó o de bufeta. (1)

  • S’estima que 1 de cada 3 homes patirà càncer de pròstata, segons les últimes dades d’Observatori del Càncer de l’Associació Espanyola contra el càncer. (2)

  • A Espanya es van diagnosticar 32.468 nous casos de càncer i 5.969 persones van morir per aquesta causa en 2019. (2)

  • Fins al mes de juliol de 2020, les xifres de diagnosticats i morts per càncer de pròstata ja han ascendit a 33.116 nous casos i 6.112 morts, superant a les de l’any anterior. (2)


El PSMA és una proteïna transmembrana present en tots els teixits prostàtics. L’increment de l’expressió de PSMA és present en diversos tumors, encara que la seva concentració és més elevada en el càncer de pròstata. (3)


'image'


'image'

Fotos de l’estudi 2020_JNM_Rowe_PSMA-Targeted 18F-DCFPyL PET-CT de jnm.snmjournals.org


Recentment s’han desenvolupat molècules (68Ga-PSMA o 18F-PSMA) que s’uneixen a l’antigen de membrana específic de pròstata (PSMA), sobrexpressat en les cèl•lules del carcinoma prostàtic.


“S’ha demostrat que l’increment de l’antigen PSMA es presenta principalment en gairebé tots els carcinomes de pròstata tant primaris, com a recurrents i metastásicos”, afirma la Dra. Violeta Catalá, responsable de Uro-Radiologia de Creu Blanca.


La tomografia per emissió de positrons/tomografia computada (PET/TC) és una tècnica d’imatge no invasiva, reconeguda per a l’estudi de diversos tumors malignes.


La PET/CT marcada amb 68Ga-PSMA o 18F-PSMA proporciona imatges metabòliques semicuantitativas de les concentracions anormals d’aquest antigen.


“Aquest fet permet una valoració més precisa que qualsevol altra tècnica de la localització i extensió càncer de pròstata. Això suposa un clar impacte en la presa de decisions terapeúticas i, per tant, en la millora del pronòstic del pacient “, afegeix la Dra. Catalá.


Indicacions del PET/TC amb PSMA


  • Valoració de l’extensió tumoral tant ganglionar com òssia.

  • Detecció de llocs de recurrència de càncer prostàtic en tumors ja tractats.

  • Localització intraprostática del tumor que podria complementar, en casos seleccionats, a la ressonància magnètica i la biòpsia prostàtica per fusió.


'image'


Ref.
(1) Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-prostata (2) Observatorio del cáncer de la aecc http://observatorio.aecc.es/ Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2253654X17300744 (3)

Tags:

Urología