Vés al contingut
Inicio | Blog | Quin metge necessito?

Quin metge necessito?

que-medico-necesito-id-161
19 nov. 2020
14 Min
Consells de salut

  • Els pacients, en múltiples ocasions, es perden en l’extens llistat de malalties que tracta cada metge, i acaben per recórrer a l’especialista equivocat.

Conèixer de què s’ocupa cada especialitat mèdica resulta, a primera vista, una tasca complexa.


Existeixen patologies que requereixen del diagnòstic i el tractament per part d’un metge, com per exemple un traumatòleg, un psiquiatre o un metge endocrí. Mentre que altres malalties demanden l’atenció d’altres professionals sanitaris, com per exemple un fisioterapeuta, un psicòleg o un nutricionista. Fins i tot, hi ha vegades en què la funció de tots dos especialistes es complementa per a oferir al pacient una visió global del seu estat de salut, que va des del diagnòstic i la prevenció, fins al tractament i seguiment de la malaltia.


'image'


Per a sortir de dubtes, el següent llistat inclou una breu explicació per ordre alfabètic de cadascuna de les especialitats mèdiques i mètodes terapèutics que ofereix Creu Blanca. Quines patologies s’estudien, diagnostiquen i tracten, així com el metge o professional sanitari al qual recórrer.


1. Acupuntura


L’acupuntura és un procediment mèdic o teràpia alternativa, originària de la medicina tradicional xinesa, que s’empra per a tractar i alleujar el dolor. Consisteix en la inserció i manipulació de fines agulles en punts estratègics del cos a través de la pell.

L’acupuntura destaca per ser una tècnica mèdica terapèutica que permet alleujar patologies cròniques i tractar lesions puntuals. Les agulles exerceixen la funció d’estimular i equilibrar l’energia de diferents parts del cos.


2. Al·lergologia


L’al·lergòleg és l’especialitat mèdica que s’encarrega de prevenir, diagnosticar i tractar malalties al·lèrgiques.

L’al·lèrgia és una hipersensibilitat a una substància procedent de l’exterior que, en entrar en contacte amb la pell, els ulls, les vies respiratòries i el tub digestiu, produeix l’aparició de molestos símptomes, com a inflor, enrogiment, granellada, dolor abdominal, entre altres.


3. Anestesiologia i Clínica del dolor


'image'


L’anestesiologia és la branca de la medicina que s’ocupa de cuidar i gestionar al pacient abans, durant i després de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica.

L’ anestesiòleg és el metge que executa l’anestèsia amb l’objectiu de dormir al pacient, permetent que aquest no senti res a unes certes àrees o tot el cos mentre es realitza la intervenció.


4. Angiologia i Cirurgia Vascular


L’angiologia és l’especialitat mèdic-quirúrgica centrada en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les patologies que afecten el sistema circulatori, concretament aquelles que alteren la funció de les venes i les artèries.

L’angiologia s’encarrega del diagnòstic i tractament mèdic de les malalties vasculars, mentre que la cirurgia vascular posa a la disposició del pacient les eines quirúrgiques i els procediments intervencionistes per a tractar aquest tipus de patologies.


5. Cardiologia


La cardiologia és el camp de la medicina que estudia la salut cardiovascular. Se centra en el diagnòstic i tractament de les diferents malalties que afecten el cor i a l’aparell circulatori. Els cardiòlegs avaluen i tracten les patologies cardíaques, mentre que són els cirurgians cardiovasculars els qui realitzen les operacions del cor.

Entre les subespecialitats de la cardiologia, es troben els trastorns del ritme cardíac, la cardiologia nuclear, l’electrofisiologia cardíaca, la teràpia intensiva cardiològica i unitat coronària, entre altres.


6. Cirurgia General


'image'


La cirurgia general, com el seu propi nom indica, abasta el diagnòstic i tractament de malalties que es curen per mitjà de procediments quirúrgics. Pot tractar-se de cirurgies d’urgència o programades per a resoldre problemes en el sistema digestiu, vascular, i endocrí, així com a la part abdominal, toràcica, coll, mama, pell o cap.


7. Cirurgia Maxil·lofacial


Els especialistes en cirurgia maxil•lofacial es dediquen a prevenir, diagnosticar, tractar i rehabilitar els problemes causats per malalties que afecten la configuració de la cara. Aquest tipus de patologies comprenen la boca, les dents, el crani, els maxil•lars, la cara o el coll.

Entre les intervencions que realitza un cirurgià maxil•lofacial, destaquen la cirurgia estètica de la cara i coll, cirurgia dels ossos del rostre, cirurgia plàstica reconstructiva craniofacial, col•locació d’implants dentals o extracció de queixals del judici.


8. Cirurgia Plàstica i Reconstructiva


La cirurgia plàstica és l’especialitat quirúrgica que duu a terme la restauració de diverses zones del cos que han estat danyades, a causa d’una lesió, tumor, cremada, etc. D’altra banda, també s’ocupa de crear i corregir malformacions congènites.


9. Dermatologia


La dermatologia és la branca mèdica que se centra en l’estudi, el diagnòstic, la prevenció i tractament de les malalties que afecten l’òrgan més extens del cos, la pell.


10. Dietètica i Nutrició


'image'


Els professionals sanitaris en Dietètica i Nutrició són els encarregats de conèixer la composició i els nutrients dels aliments. L’estudi de l’alimentació els permet dissenyar i supervisar dietes o plans nutricionals adaptats a la necessitats fisiològiques i les patologies específiques dels pacients.

A través de les seves consultes, els dietistes-nutricionistes promouen l’educació nutricional dels pacients, ajudant-los a millorar el seu estat de salut a través de la dieta.


11. Digestologia


La digestologia és la disciplina mèdica que abasta el diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu. Aquestes patologies poden perjudicar els òrgans que conformen el tub digestiu (estómac, esòfag, intestins prim i gruix, recte i anus), com al fetge, la vesícula i els conductes biliars.

L’endoscòpia digestiva o gastroscòpia és una de les proves diagnòstic-terapèutiques més comunes per a detectar múltiples patologies digestives.


12. Endocrinologia


Un metge endocrí és un professional sanitari especialitzat en el diagnòstic i tractament de les malalties hormonals, metabòliques i derivades de problemes nutricionals.

El nostre sistema endocrí es compon per una sèrie de glàndules denominades hormones, com per exemple la tiroides o la pituïtària. Quan aquestes hormones perden l’equilibri, excedint o disminuint la seva presència en l’organisme, poden aparèixer malalties com la diabetis, l’hipertiroïdisme i hipotiroïdisme, l’obesitat, el colesterol, etc.


13. Ginecologia i Obstetrícia


'image'


La ginecologia és el camp de la medicina enfocat en l’aparell reproductor femení i les malalties relatives a aquest. Aquesta especialitat sol incloure l’obstetrícia, que és l’especialitat que estudia tot el relacionat amb l’embaràs i el part. Pràcticament tots els ginecòlegs són obstetres, però no tots els obstetres exerceixen de ginecòlegs.

Les dones consulten al ginecòleg, generalment, quan comencen a mantenir relacions sexuals i per a realitzar revisions ginecològiques, que permeten descartar patologies presents en els genitals externs, la vagina, els ovaris i l’úter. D’altra banda, la visita a l’obstetre ha de realitzar-se davant sospita d’embaràs, així com abans i després del part.


14. Hematologia


L’hematologia és la branca mèdica que possibilita l’estudi, diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties de la sang.

Un hematòleg s’ocupa dels òrgans involucrats en la producció sanguínia, com ara la medul•la òssia, la melsa, els ganglis, entre altres, per a tractar patologies com l’anèmia o la trombosi, així com aquelles de caràcter oncològic o hemorràgic.


15. Homeopatia


L’homeopatia és la tècnica terapèutica que estimula la capacitat curativa natural del pacient per a prevenir, alleujar i sanar una àmplia gamma de malalties. Un homeòpata recepta medicaments que contenen petites quantitats d’ingredients actius, plantes o minerals, per a tractar malalties cròniques o infeccions de repetició, així com alleujar efectes secundaris de lesions o processos oncològics.


16. Medicina de l’Esport


'image'


La medicina esportiva estudia com influeix la pràctica de l’esport en l’organisme humà. D’aquesta manera, vetlla per la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties i lesions derivades de l’exercici físic.

Els pacients van a les consultes de medicina esportiva quan necessiten assessorament, control i seguiment del seu rendiment esportiu. També ho fan per a tractar lesions o curar malalties a través de la pràctica esportiva, com ara obesitat, diabetis, hipertensió, etc.


17. Medicina Interna


La medicina interna és l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’atenció integral de l’adult, centrada en el diagnòstic i el tractament sense intervenció quirúrgica de les malalties més habituals que pateixen aquests pacients.

El metge internista es preocupa també de la detecció precoç de diverses malalties que perjudiquen els òrgans i els sistemes interns de les persones, així com el seguiment de l’estat de salut general del pacient. Totes les persones haurien d’acudir almenys una vegada a l’any a aquest especialista per a realitzar una revisió completa.


18. Medicina Nuclear i Gammagrafia


La medicina nuclear és una especialitat mèdica dedicada al diagnòstic per la imatge.

Els estudis de medicina nuclear, denominats gammagrafies, es prescriuen per a detectar alteracions tant morfològiques com, especialment funcionals, dels diferents òrgans i sistemes. Entre ells destaquen el sistema nerviós, cardiovascular, digestiu, endocrí, limfàtic, entre altres.

A diferència de la radiologia, que utilitza raigs X, els estudis de Medicina Nuclear utilitzen raigs gamma. En funció dels tipus de radiotraçadors utilitzats, les gammagrafies permeten visualitzar l’estructura i funció dels diferents òrgans i sistemes.


19. Nefrologia


La nefrologia és el camp de la medicina que estudia la morfologia i les funcions dels ronyons.

La seva funció principal és prevenir, diagnosticar i tractar les malalties que afecten el ronyó i minimitzar les seves conseqüències.


20. Neurocirurgia


'image'


La neurocirurgia és la branca mèdica que estudia les patologies del sistema nerviós central – encèfal i medul•la espinal – i el sistema nerviós perifèric – nervis cranials i espinals. Aquestes malalties, en funció de la seva evolució, pot ser que requereixin una intervenció quirúrgica.


21. Neurofisiologia


El neurofisiòleg clínic és el metge que estudia el funcionament del sistema nerviós central (cervell, medul•la espinal i nervis sensorials i perifèrics. Així mateix, s’encarrega de diagnosticar les diferents patologies derivades del mal funcionament d’aquests.

Entre les patologies que tracta trobem les següents: epilèpsia, patologies del somni, vertígens, trastorns visuals, polineuropatia, ciatàlgies, miàlgies, dolors neuropàtics.


22. Pneumologia


'image'


La pneumologia és la ciència mèdica que estudia les malalties de l’aparell respiratori. Un pneumòleg és el responsable de diagnosticar les patologies que perjudiquen pulmons, pleura i mediastí, per a realitzar un tractament enfocat a la cura i el continu seguiment de la malaltia.


23. Neurologia


La neurologia és la branca mèdica enfocada al diagnòstic i el tractament de les malalties del sistema nerviós central i perifèric, afectant el cervell i la medul•la espinal, o bé als músculs i els nervis respectivament.

Les malalties neurològiques comprenen un conjunt de patologies que poden arribar a disminuir de manera considerable les capacitats de les persones, com ara el moviment, la memòria, la parla o el pensament, ocasionant discapacitat i dependència.


24. Oftalmologia


Un oftalmòleg és el doctor especialista en la cura dels ulls i la visió. De manera que diagnostica i tracta totes les malalties oculars i, a més, compten amb l’autorització de poder realitzar cirurgies en la zona ocular. Compleix també amb la funció de corregir problemes de visió, ja que prescriu i adapta la graduació ocular mitjançant l’ús d’ulleres i lents de contacte.


25. Otorrinolaringologia


'image'


L’otorrinolaringologia és l’especialitat mèdic-quirúrgica dedicada al tractament de malalties i trastorns que afecten a cau d’orella, el nas, la faringe, la laringe, entre altres estructures lligades al coll i el cap.

Els problemes d’audició, de respiració a través del nas o de veu, entre altres, es troben entre els motius més freqüents de visita a l’otorrinolaringòleg.


26. Podologia


La podologia és la ciència sanitària que té com a objectiu l’estudi, diagnòstic i tractament dels problemes dels peus. Un podòleg és l’especialista que vela per la salut i el vincle dels peus amb altres parts del cos.


27. Proctologia


La proctologia és l’especialitat mèdica que s’ocupa de les malalties que alteren l’estat de la zona anal i perianal.

El proctòleg és el metge al qual anar en cas de presentar alteracions al còlon, l’anus i el recte, generalment, ocasionades per hemorroides, fissures i fístules.


28. Psicologia


La psicologia és una ciència social enfocada en l’estudi del comportament humà i l’anàlisi dels processos mentals dels individus davant determinades situacions.

Els psicòlegs centren l’atenció en la ment del pacient i l’experiència del mateix per a ajudar-lo, a través d’una sèrie de tècniques, a aprendre a gestionar les emocions, la percepció de la realitat, les relacions interpersonals i la consciència, entre altres aspectes de la vida de la persona.


29. Psiquiatria


'image'


La psiquiatria és la branca de la medicina que tracta les malalties mentals. Els psiquiatres, a diferència dels psicòlegs, són metges i poden receptar medicaments per a alleujar les conseqüències dels problemes de salut mental. A més, els psiquiatres s’enfoquen en l’estudi de la neurologia mentre que els psicòlegs ho fan en el pla emocional.

De manera que la psiquiatria s’ocupa de la detecció precoç de trastorns psiquiàtrics, així com de l’abordatge i l’aplicació de mètodes terapèutics per a frenar el deteriorament de la salut mental.


30. Radiologia


La radiologia és l’especialitat mèdica que capta imatges de l’interior del cos per al diagnòstic i tractament de patologies i lesions. Entre els agents físics que permeten l’obtenció d’aquestes imatges destaquen els raigs X, la tomografia computada (TC), la ressonància magnètica nuclear (RMN), l’ultrasò, entre altres.


31. Radiologia intervencionista


Quan parlem de radiologia intervencionista ens referim a la realització de tractaments mínimament invasius guiats en alguns casos per cirurgia oberta.

Amb aquesta mena d’intervencions es poden tractar múltiples patologies introduint dins del cos instruments o eines petites, com a catèters o guies, després de punció percutània d’artèries, venes o vísceres com a fetge o ronyons i ajudant-se de tècniques de diagnòstic per la imatge com a raigs X o ecografies.


32. Rehabilitació i Fisioteràpia


'image'


La fisioteràpia és una alternativa terapèutica orientada al tractament de lesions i patologies que afecten principalment l’aparell locomotor.

Els fisioterapeutes emprenen una sèrie de mètodes per a recuperar l’activitat en ossos, articulacions, tendons i músculs, entre altres, després de patir un traumatisme o patologia.


33. Reumatologia


La reumatologia és la disciplina mèdica enfocada a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties que afecten el sistema múscul-esquelètic i el sistema immune.

D’una banda, els reumatòlegs són els metges als quals els pacients recorren quan presenten algun tipus de dolor, inflamació, dificultat de moviment i deformació a ossos, músculs i articulacions, així com als teixits que els recobreixen. D’altra banda, també s’ocupen de les malalties autoimmunes sistèmiques, afectant qualsevol òrgan del cos, com per exemple a pulmons, ronyons, cervell, etc.


34. Senologia


La senologia és l’especialitat mèdica centrada en la detecció, prevenció i tractament de patologies mamàries. A més, també inclouen la revisió de l’estat normal de la mama.


35. Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica


'image'


La traumatologia és la branca de la medicina que treballa en l’estudi de les lesions de l’aparell locomotor. Un traumatòleg s’encarrega del diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties que perjudiquen articulacions, tendons, músculs i lligaments. Aquestes lesions poden ser d’origen traumàtic, provocades per un mal puntual i immediat, o d’origen congènit i adquirides, afectant el pacient durant la major part de la seva vida.

El metge traumatòleg també obté la titulació de Cirurgia Ortopèdica, la qual cosa li permet realitzar un tractament quirúrgic en pacients que pateixen patologies cròniques de l’aparell múscul-esquelètic.


36. Urologia


La urologia és la disciplina mèdica que s’encarrega de diagnosticar i tractar les malalties relacionades amb l’aparell urinari, a més de tractar les patologies pròpies de l’aparell reproductor masculí. L’uròleg és l’especialista que ens atendrà en tots dos casos.


Davant el dubte de no saber a quin especialista recórrer, és recomanable consultar amb un metge de capçalera. Com a metge internista, ajuda a les persones a obtenir un diagnòstic general del seu estat de salut, en lloc de limitar-se a una part concreta del cos. A partir d’aquesta anàlisi global, pren la decisió de derivar els pacients a un especialista o un altre per a aconseguir alleujar i sanar la patologia.