Vés al contingut
Inicio | Blog | TAC Cardíac: la prova amb un 99% de fiabilitat davant el diagnòstic de malalties coronàries

TAC Cardíac: la prova amb un 99% de fiabilitat davant el diagnòstic de malalties coronàries

tac-cardiaco-la-prueba-con-un-99-de-fiabilidad-en-el-diagnostico-de-enfermedades-coronarias-id-178
https://creublanca.jellibylab.com/wp-content/uploads/em_Dr_XavierAlomarSerrallach.jpg
Xavier Alomar Serrallach
Responsable de I+D+i Diagnóstico por la Imagen: RMN y TAC
28 abr. 2021
5 Min
La veu de l'expert

  • El Cardio-TC és la tècnica de diagnòstic més precisa per a detectar i tractar a temps l’aterosclerosi coronària, una de les principals causes de l’atac cardíac.

  • El Dr. Xavier Alomar, Director del Departament de Diagnòstic per la Imatge de CreuBlanca, analitza els avantatges d’aquesta prova enfront d’altres mètodes de cribratge de cardiopaties.

La malaltia cardiovascular és la primera causa de mort a Espanya, representant el 30% del total de morts. Li segueixen els tumors i les malalties del sistema respiratori, amb taxes de mortalitat del 27% i de l’11% respectivament.


Per tipologia de patologies cardíaques, la cardiopatia isquèmica o malaltia coronària, que inclou a l’infart de miocardi i l’angina de pit, és la que presenta la taxa més elevades d’afectats, amb més de 50.000 defuncions per any.


A partir dels 45 anys s’observa un augment del risc de patir aterosclerosi coronària, una patologia caracteritzada per l’acumulació de placa a l’interior de les artèries. Aquesta placa està composta per colesterol, greixos i calci, entre altres substàncies que contribueixen a obstruir els vasos sanguinis i originar l’atac cardíac.


“El TAC cardíac ha demostrat ser una eina molt útil en el despistatge de la malaltia coronària i, especialment, en pacients amb clínica inespecífica de dolor toràcic”, assenyala el doctor Xavier Alomar, Responsable de Recerca, Desenvolupament i Innovació (I+D+i) i Director del Departament de Diagnòstic per la Imatge de CreuBlanca.


'*image'


El Cardio-TC és una prova diagnòstica que permet visualitzar les artèries coronàries de forma no invasiva i detectar o no la seva afectació per un procés d’aterosclerosi coronària.


Precisió del 99%


El major avantatge del TAC és la seva capacitat predictiva negativa. A diferència d’altres mètodes de diagnòstic convencionals, com per exemple les proves d’esforç, aquest equip aporta una fiabilitat del 99% en el descarti de patologies coronàries, comportant un marge d’error de només un 1%.


“El TAC cardíac, en comparació amb la coronariografia, és un tècnica poc agressiva caracteritzada per la ràpida adquisició d’imatges d’alta resolució del cor”, destaca Alomar. “Es tracta d’un mètode que aporta mínimes complicacions al pacient, similars a les del TAC abdominal”, afegeix.


'*image'


A la Unitat de Cardio-TC de CreuBlanca es realitzen una mitjana de 300 exàmens cardio-diagnòstics mensuals, que correspon a entre 8 i 10 estudis diaris.


Imatges 4D en una fracció de segon


L’obtenció d’imatges de qualitat del cor en el menor temps possible ha suposat un autèntic desafiament en l’última dècada, ja que es tracta d’un òrgan que es troba en continu moviment.


La velocitat en la qual es realitza la prova del TAC cardíac és imprescindible per a prevenir l’artefacte de moviment cardíac, és a dir, perquè el pacient aconsegueixi mantenir la respiració i eviti distorsionar la imatge per qualsevol moviment respiratori. A més, l’elevada resolució d’imatge permet analitzar amb nitidesa estructures tan fines i de curs desigual com les artèries coronàries.


'*image'


“L’any 2004, vam començar a treballar amb una tomografia computada multidetector (TCMD) de tan sols 16 talls, la qual vam actualitzar a 64 talls. Seguidament, l’any 2013, vam adquirir un TAC de 320 talls i, finalment, l’any 2020, vam introduir un nou TAC de 640 talls amb tecnologia espectral per al cardio-diagnòstic”, explica Alomar.


Creu Blanca ha incorporat recentment el TAC Aquilion Prism, el més potent del mercat i únic a Espanya, dissenyat per a captar en tan sols una fracció de segon una imatge 4D del cor, amb la màxima qualitat i la mínima dosi de contrast gràcies a la Intel·ligència Artificial.


Aquest nou equip multidetector de 640 talls ofereix la possibilitat de reduir fins a un 50% la dosi de radiació i administrar fins a un 40% menys de volum de contrast.


'*image'


Major repte en el camp del cardio-diagnòstic


Cardiòlegs i radiòlegs cardiovasculars s’enfronten actualment a un dels majors desafiaments: identificar les lesions coronàries més ocultes i vulnerables. Per això, “han de continuar desenvolupant-se nous programes que permetin quantificar amb major precisió els graus d’estenosi coronària”, apunta Alomar.


Es denomina estenosi coronària a l’estrenyiment de les artèries coronàries.


'*image'


Així mateix, perfeccionar el diagnòstic resulta imprescindible per a aplicar tractaments que s’ajustin a les necessitats de cada pacient. “Els cardio-radiòlegs necessiten automatitzar al màxim les reconstruccions volumètriques de les artèries coronàries per a agilitar els processos de detecció de cardiopaties”, assenyala Alomar. “Obtenir un bon mapa vascular és un factor clau per a planificar l’estratègia terapèutica”, afegeix.


Sota quins criteris realitzar-se un Screening o Cardio-TC


Els factors que determinen a una persona la necessitat de realitzar-se un Screening o Cardio-TC depenen dels seus antecedents familiars i personals, com ara l’edat, la història d’angina de pit o infart en antecessors directes, els hàbits fisiològics i tòxics (tabaquisme), els valors de tensió arterial i el perfil analític (colesterol).


La realització d’un Cardio-TC sempre ha de dur-se a terme en un context clínic adequat i justificat, sobretot en el cas de pacients asimptomàtics. El metge de família, el metge generalista o el cardiòleg clínic són els professionals que s’encarreguen d’elaborar un informe mèdic de cada pacient i, posteriorment, recomanar o no un examen cardiològic més específic.


'*image'


A la Unitat d’Imatge Cardíaca de CreuBlanca treballen conjuntament metges generalistes, cardiòlegs clínics, especialistes en imatge cardíaca i arritmòlegs. La coordinació entre els diferents professionals aconsegueix guiar al pacient de principi a fi en el procés de diagnòstic i tractament de la malaltia, sense llistes d’espera i lliurament de resultats en menys d’una setmana. Demana cita.


Tags:

Diagnòstic per la Imatge