Vés al contingut
Inicio | Blog | Urgéncias médicas por especialidad ¿Cuáles son?

Urgéncias médicas por especialidad ¿Cuáles son?

urgencias-medicas-por-especialidad-cuales-son-id-129
04 abr. 2020
2 Min
Consells de salut

Símptomes d’alarma mèdica urgent per especialitat

Urologia

Dr. Miguel Ángel Barranco

Patologies urològiques a tenir en compte per la seva necessitat de tractament urgent:

 1. Hematúria (sang en l’orina).
 2. Simptomatologia miccional aguda sobretot amb febre i dolor lumbar.
 3. Dolor lumbar per sospita de litiasi amb febre.
 4. Dolor testicular agut.
 5. Massa o nòdul testicular.
 6. Traumatisme de penis (cossos cavernosos).

Oftalmologia

Dra. Marcela Bermúdez

Símptomes que hauríem de consultar amb un oftalmòleg:

 1. Visió borrosa brusca
 2. Mosques volants o llums (Descartar Esquinçament o despreniment de retina)
 3. Ull vermell, dolorós
 4. Trauma ocular

Digestiu

Dr. Josep Just

Senyals d’alerta en patologia digestiva:

 1. Sagnat:
  Baix: Presència de sang durant la deposició (abans, després o barrejada amb la femta).
  Alt: Vòmits de sang fresca (vermella) o fosca (en pòsit de cafè).
 2. Dolor abdominal intens, d’aparició aguda que no millora en cap posició, que no permet la palpació – pressió de l’abdomen, especialment localitzat en quadrant superior dret de l’abdomen o en tots dos quadrants inferiors encara que pot ser difús en moltes ocasions.
 3. Dolor abdominal intens acompanyat de marcada distensió de l’abdomen amb nàusees, vòmits i restrenyiment d’aparició aguda.
 4. Diarrea d’aparició aguda, abundant (en nombre de deposicions), molt líquida, amb dolor abdominal i febre, de més de 24 hores de durada.
 5. Disfagia aguda: Impossibilitat de deglutir qualsevol aliment, sòlid o líquid de manera brusca, moltes vegades d’aparició durant la ingesta.
 6. Icterícia (coloració groga de la pell) d’aparició recent i progressiva, acompanyada amb freqüència d’orina de color molt fosc (coluria) i femta de coloració molt clara (acolia). Sobretot si va acompanyada d’un atac agut de dolor abdominal en quadrant superior dret (sota la costelles del costat dret) amb o sense febre.

Dermatologia

Dr. Blas González

Patologies que haurien de ser controlades sense excessiva demora:

 1. Herpes Zoster generalitzat o ben localitzat a nivell ocular. Es presenta en erupció de granellada o butllofes.
 2. Urticàries agudes. Si no es tracten a temps pot haver-hi risc d’edema de glotis.
 3. Èczemes amb fenòmens de sobreinfección.
 4. Inflamacions de mucosa (nasal, bucal, genital) acompanyades de quadre febril.
 5. Parasitosis (especialment sospites de sarna).
 6. Uretritis (secrecions genitals).
 7. Vasculitis (erupcions pruriginoses, lesions maculosas –taques-erimatosas acompanyades o no de febre). Principalment d’aparició brusca o d’escassos dies d’evolució.
 8. Canvis bruscos en color, aspecte, grandària en lesions pigmentades prèvies o d’aparició recent, o sagnat d’aquestes.

Otorrinolaringologia

Dr. Eusebi Matiñó

Símptomes que ens alerten:

 1. Sordesa aguda.

 2. Crisi de vertigen.

 3. Traumatisme nasal.

 4. Dolor d’oïda intensa aguda o supuración aguda.

 5. Paràlisi facial.

 6. Dolor facial i sinusitis.

 7. Cos estrany en oïda o gola

Cardiologia

Dr. Guillem Pons

Hauríem de visitar a un cardiòleg d’urgència quan sentim:

 1. Percepció d’episodis de palpitacions en forma de batec cardíac de forma sostinguda.
 2. Presentació de síncope (pèrdua de coneixement) sobtada, de qualsevol durada.
 3. Percepció de dolor de pit (NO en forma de burxada transitòria).
 4. En pacients diagnosticats i tractats per insuficiència cardíaca, aparició o increment de dificultat respiratòria.

Tags:

Urgències