Vés al contingut

SERVEIS

Proves diagnòstiques

Cerca per la categoria
Cerca per centre
Proves urològiques

Biòpsia de pròstata robòtica per fusió Robot Artemis

Tècnica mínimament invasiva que facilita l’accés a la pròstata i aporta precisió en la localització de lesions prostàtiques.

Proves urològiques

Biòpsia prostàtica convencional

Procediment per extraure mostres de teixit sospitós de la pròstata.

Proves digestives

Càpsula endoscòpica

Tècnica que permet visualitzar el trajecte de l’intestí prim

Proves urològiques

Cistoscòpia

Procediment per a visualitzar l’interior de la bufeta urinària.

Proves digestives

Colonoscòpia amb sedació

Tècnica per visualitzar i tractar, si cal, el còlon des de l’anus fins al fons del cec.

Proves digestives

Colonoscòpia Virtual

Tècnica no invasiva per a la visualització del còlon

Radiologia

Dacriocistografia

Tècnica diagnòstica que, mitjançant l’ús de raigs X, permet visualitzar l’interior dels conductes i sacs lacrimals de l’ull.

Radiologia

Densitometria 3D o volumètrica

La densitometria òssia és una tècnica diagnòstica que permet mesurar la densitat mineral de l’os.

Radiologia

Densitometria òssia

La densitometria òssia és una tècnica diagnòstica que permet mesurar la densitat mineral de l’os.